Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

10

-----------------------------------------------------

Suomi 100 v

Haetaan uusia liikuntaluotseja

L

uotsitoiminta laajenee kevään

aikana, kun uusia liikuntaluotse-

ja rekrytoidaan yhä moninaisempiin

liikunnan vapaaehtoistehtäviin. Jat-

kossa liikuntaluotsina voi toimia esim.

ulkoiluystävänä, tanssittajana, koti-

jumppakaverina, kävelyryhmän vetä-

jänä, kuntosaliryhmän vertaisohjaa-

jana, liikuntaryhmään saattajana tai

vaikkapa avustajana liikuntatapahtu-

missa. Tampereen kaupunki kouluttaa

vapaaehtoiset yhdessä Nääsville ry:n

fysioterapeuttien kanssa ja vapaaeh-

toisille tarjotaan paitsi ammattilaisten

tukea myös iloista yhdessä tekemisen

meininkiä. Tervetuloa mukaan!

Toimintaan toivotaan mukaan kai-

kenikäisiä miehiä ja naisia eivätkä

tehtävät vaadi mitään erityistaitoja

- kiinnostus vapaaehtoistoimintaan

sekä halu liikkua ja innostaa muita

liikkumaan riittää. Mikäli kiinnostuit,

ota yhteyttä 10.3. mennessä: vapaaeh-

toistoiminnan koordinaattori Susanna

Lundström p. 040 728 7282, susanna.

lundstrom@tampere.fi

Vertaisliikunta-

ryhmät

Talven ajan jatkuvat luotsien vetä-

mät vertaisliikuntaryhmät, joihin ei

tarvitse etukäteen ilmoittautua vaan

niihin voi osallistua silloin kun itselle

sopii. Ryhmiin osallistuminen on mak-

sutonta. Vielä helmikuun ajan jaetaan

luotsien vetämissä kävelyryhmissä ja

yksittäisillä liikuntaluotsauksilla liu-

kuesteitä kenkiin.

• Maanantaisin klo 10.30 Lielahden

kävelyryhmä:

45–60 minuutin käve-

lylenkki joko sauvojen kanssa tai ilman

(Teivaankatu 1, kokoontuminen palve-

lukeskuksen aulassa)

• Tiistaisin klo 10 Hämeenpuiston

kävelyryhmä:

noin 3 km kävelylenkki,

esteetön (Kokoontuminen Vapauden-

patsaalla)

• Tiistaisin klo 10 Kaupin sauvakä-

velyryhmä

(Kuntokatu 5, kokoontu-

minen vanhan huoltorakennuksen

edessä)

• Keskiviikkoisin klo 14.30-16 ja per-

jantaisin klo 11.45-13.00 Nääshallin

kuntosaliryhmä.

Kertamaksu bussi-

kortilla 2 €, käteisellä 4 €. (Näsijärven-

katu 8)

Kulttuuriraitit

Säännöllisten vertaisryhmien lisäksi

luotsit johdattavat kiinnostuneita kau-

pungin kulttuuriraiteille yhdessä raitin

kohteisiin tutustuen ja niistä keskus-

tellen. Osallistuminen raiteille on mak-

sutonta eikä niille tarvitse etukäteen

ilmoittautua.

Seuraavat kulttuurikävelyt ovat:

• Ke 22.2. klo 13 Vapriikin kulttuuri-

kuntoiluraitti

Lähtö Vapriikin aulasta.

Kesto n. 1 h. Kaikille osallistujille jae-

taan liukuesteet kenkiin.

• Ke 29.3. klo 13 Kimmo Kaivanto -

Elämä ja julkiset teokset Tampereella

Lähtö Saukonpuiston koulun edestä

(Kaupinkatu 30). Kesto n. 1,5 h.

• Ke 26.4. klo 13 Hervanta-raitti

Lähtö Hervannan vesitornilta (Vir-

tainpolku 20). Kesto n. 1,5 h.

• Ke 31.5. klo 13 Pyöräillen Kissan-

maalta Messukylään

Lähtö Kissanmaan koululta. Kesto n.

2 h. Oma polkupyörä mukaan!

Tampereen

museoiden näyttelyt

Vapriikin

pysyvien näyttelyiden jouk-

koon avautui vuoden alussa Suomen

pelimuseo, jossa pääsee paitsi kokei-

lemaan eri pelejä myös tutustumaan

kuinka peliteollisuus Suomessa ke-

hittyi pienistä harrastajaporukoiden

projekteista kansainväliseksi huippu-

tuotannoksi. Vaihtuvana näyttelynä

Vapriikissa avautuu 15.2. näyttely Paja-

rin pojat - pohjois-hämäläiset jatko- ja

talvisodassa, jossa kenraali Aaro Pa-

jarin johtamien pohjois-hämäläisten

joukkojen kautta saa yhden tarkaste-

lukulman talvi- ja jatkosotaan. Lisäksi

vielä 19.3. saakka ehtii tutustumaan

Postimuseon Salaista jääkäripostia

-näyttelyyn sekä Hurriganes-näytte-

lyyn.

Tampereen taidemuseossa

avautuu

18.2. näyttely Täältä tullaan! Naistaitei-

lijat modernin murroksessa, joka esit-

telee kiinnostavan joukon 1900-luvun

alkupuolen naistaiteilijoita ja kysyy,

miksi emme tunne heistä kuin muu-

tamia harvoja. Senioritiistaisin näyt-

telyyn pääsee kahdella eurolla koko

päivän ja klo 12-14 voi tutkia näyttelyä

yhdessä luotsin kanssa. Seuraavat se-

nioritiistait ovat 7.3., 21.3., 4.4., 18.4.,

9.5. ja 16.5. Lisäksi kulttuuriluotsien

tapahtumapäivänä 18.3. seniorit pää-

sevät maksutta sisään.

Sara Hildénin

taidemuseossa pääsee

keväällä syventymään Jarmo Mäkilän

töihin (11.2.-28.5.2017). Mäkilä on käsi-

tellyt monipuolisessa tuotannossaan

niin yhteiskunnallisia aiheita, maa-

laustaiteen historiaa, populaarikult-

tuuria kuin miestä ja erotiikkaakin, ja

hän kuuluu maamme arvostetuimpiin

kuvataiteilijoihin. Näyttely jatkaa Sara

Hildénin taidemuseon kokoelmataitei-

lijoiden esittelyä.

Museo Milavidassa

pääsee tutus-

tumaan Finlaysonin puuvillatehtaan

johtajan Wilhelm Nottbeckin ja hänen

perheensä loisteliaaseen elämään

1800-luvulla sekä asusteista näkyvim-

piin - silmälaseihin - silmälasien kiehto-

van historian kautta.

Tervetuloa kulttuurikohteisiin ja liik-

kumaan luotsin kanssa - joko yksin tai

porukassa!

Luotsauspyynnöt kulttuurin ja lii-

kunnan pariin luotsivarauksen kautta

maanantaisin ja torstaisin klo 10-12

(puh. 040 7287282 tai sähköpostilla

luotsivaraus@tampere.fi

)

Susanna Lundström

Luotsit Leena Vehovirta, Arja Tahvola, Maire Kakko, Anja Hahto, Tuomo Hakka-

rainen ja Raija Kyllönen Vapriikin kulttuurikuntoiluraitilla. Takana luotsikoordi-

naattori Susanna Lundström. Kuva: Saana Säilynoja, Kuva-arkisto