Previous Page  13 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 24 Next Page
Page Background

Suomi 100 v

-----------------------------------------------------

13

Vuoden 2016 huomionosoitukset

Sumeliuksen Senioriklubi ry palkitsi

vuoden lopulla kunniakirjalla ja ruusul-

la vuoden lopulla erityisesti ansioitu-

neita jäseniään.

Vuoden 2016

kuntoilijaksi

valittiin

Arja

Teinilä.

- perusteluina valinnalle oli, että hän

on mm. sisuk-kaasti ja ahkerasti pi-

tänyt huolta kunnostaan osallistuen

viikoittain kuntosali- ja liikuntaryhmiin

sekä on ottanut osaa Seniorivisaan

ollen ryhmän sihteeri. Hän on esimer-

killään kannustanut muitakin jäseniä

pitämään huolta kunnostaan.

Vuoden 2016

vapaaehtoiseksi

valittiin

Ritva Af-Ursin.

- perusteluina valinnalle oli Ritvan mu-

siikilliset ja runolliset taidot, joilla Hän

rikastuttanut Klubin erilaisia tapahtu-

mia. Hänen panoksensa Satu kuuluu

kaikille – projektin toteuttamisessa

on ollut ja on ratkaisevan tärkeä. Ritva

on Seniorivisan jäsen ollut lähes alusta

lähtien.

Vuoden 2016

aktiivijäseneksi

valittiin

Paavo Luokkala.

- perusteluina valinnalle oli mm. Taa-

liateatterin vetäminen, esitettävien

tekstien kirjoittaminen, Sumelius-

Sanonien kolumnien kirjoittaminen,

Seniorivisaan osallistuminen sekä

osallistuminen yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun jne. Paavon ansiot ovat niin

mittavat, monipuoliset ja merkittävät,

että oli vaikeuksia keksiä titteliä, mikä

parhaiten kuvaisi Paavon meriittejä.

Sirkka Merikoski

Kuvassa vasemmalta Ritva Af Ursin, Paavo Luokkala ja Arja Teinilä