Previous Page  14 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 24 Next Page
Page Background

14

-----------------------------------------------------

Suomi 100 v

Birgitta oli aikansa tärkeimpiä uskonnollisia vaikuttajia,

mutta myös poliittinen vaikuttaja. Vuonna 1999 hänet nimitettiin

yhdeksi Euroopan suojeluspyhimyksistä.

BIRGITAN POLULLA

S

attumalta poikkesin viime vuo-

den puolella Vadstenassa Ruot-

sissa. Kaupungissa, missä Pyhä

Birgitta vaikutti. Siellä koin henkisen

oivalluksen, että tämähän on sama

Birgitta, jonka mukaan on nimitetty

luontopolkukin Pirkanmaalla. Birgitan

luontopolku kulkee Lempäälän halki,

missä minäkin olen kuljeskellut ja laa-

vuilla kahvia keitellyt.

Birgitta Birgersdotter syntyi vuonna

1303 Uplannissa, Tukholman pohjois-

puolella. Birgitan äiti kuoli tytön olles-

sa 11-vuotias. Hänet ja hänen sisarensa

annettiin heidän tätinsä kasvatetta-

vaksi Itä-Göötanmaalle Aspanäsin ti-

lalle. Kun Birgitta oli 13- vuotias, hänet

naitettiin Ulf Gudmarssonille, josta tuli

myöhemmin Närken laamanni. Aviolii-

tosta syntyi 8 lasta, joista tunnetuin oli

Katarina. Hänestä tuli Vadstenan luos-

tarin hoitaja. Äiti Birgitta oli Magnus

kuninkaan ja Blanka kuningattaren

hovineitinä Vadstenan kuninkaankar-

tanossa. Siellä ollessaan Birgitta sai

ilmestyksen luostarin perustamisesta.

Puolison kuoltua vuonna 1344 Bir-

gitta jäi asumaan Alvastran luostarin

läheisyyteen. Siellä viettämänsä vuo-

sien 1344-1349 aikana hän koki useita

ilmestyksiä. Kutsumus tulla Herransa

sanansaattajaksi vahvistui. Jotta ns.

luostarisääntö voisi toteutua, täytyi

Birgitan saada sille paavin hyväksyn-

tä. Hän lähtikin Roomaan 1349, mut-

ta paavi oli lähtenyt muualle. Hänen

kärsivällisyyttään koeteltiin vuosia,

mutta vihdoin vuonna 1370 Paavi Ur-

banus V antoi luvan kahdelle luostaril-

le Vadstenaan. Toinen naisille, toinen

miehille.

Birgitta kuuli Kristuksen puhuvan

hänelle eräänä päivänä Roomassa.:

”Valmistautukaa nyt tekemään py-

hiinvaellus Jerusalemiin käydäksenne

haudallani ja muilla pyhillä paikoilla.

Teidän tulee jättää Rooma, kun minä

sanon”. Vuonna 1372 Birgitta lähtikin

raamatullisille paikoille kokien monia

vastoinkäymisiä matkan aikana. Perillä

elämykset olivat kuitenkin vahvoja ja

näkyjä hän koki useita. Hän näki mm.

vapahtajan syntymän koko tapahtu-

maketjun. Vuonna 1373 Birgitta pala-

si Italiaan. Mutta hänen terveytensä

horjui pahoin.

Birgitta oli ilmestyksissään saanut

nähdä myös oman kuolinhetkensä.